Candela MiniGentle
LASER na odstraňovanie vlasov a liečenie lézií

Kozmetický salón Laurentis Bratislava - Laserová epilácia - Candela MiniGentle

Candela Mini Gentle LASER je výbojkou excitovaný, alexandritový systém, určený pre odstraňovanie vlasov a tiež pre liečenie dermatologických cievných lézií. Pulznú laserovú energiu pri nominálnej vlnovej dĺžke 755nm je možné použiť pre obe lekárske aplikácie. Táto vlnová dĺžka umožňuje maximálnu absorbciu energie v ožiarenom mieste (lézie, vlasy) a minimálnu absorbciu okolitými tkanivovými štruktúrami. Naviac dĺžka laserového pulzu je riadená tak, aby bola rovnaká alebo menšia než je tepelný relaxačný čas ožiareného tkaniva, z dôvodu minimálneho tepelného prestupu do okolitého tkaniva.

Pre odstraňovanie vlasov sú viac vhodné vlasy tmavo zfarbené. Trvanie laserového pulzu musí byť kratšie, než tepelný relaxačný čas ožiareného tkaniva, čím zabránime tepelnému poškodeniu a ušetríme priľahlé tkanivové štruktúry. Relaxačný čas ožarovaného tkaniva je určený jeho veľkosťou. Na základe teórie selektivnej fototermolýzy pre účinné odstraňovanie vlasov je nutná dĺžka laserového pulzu niekoľko milisekúnd. GentleLASE možno tiež používať k odstraňovaniu pavúčich žiliek dolných končatin.

Pre odstraňovanie týchto lézií platí, čo sa týka dĺžky laserového pulzu a relaxačnej doby to isté, ako bolo popísané v predchádzajúcom odstavci pre odstraňovanie vlasov. Zvolená vlnová dĺžka pre odstraňovanie pavúčích cievok je značne týmito cievkami absorbovaná a len minimálne je absorbovaná ďalšími chromoformi prítomnými v tkanive. Tepelné relaxačné časy týchto vaskulárnych lézií sú rádovo milisekundy alebo viac. Používané krátké pulzy efektivne zahrejú ožiarené liečené tkanivo s limitujúcim poškodením susedných tkanivových štruktúr.

Popis

výbojky excitujú alexandritovú laserovú tyč, ktorá generuje laserové pulzy o vlnovej dĺžke 755nm. Celý proces je riadený vstavaným procesorom. Komunikácia s uživateľom prebieha prostrednictvom dotykového LCD displeja. Pomocou tohoto dotykového displeja si môže uživateľ zvoliť požadované laserové parametre potrebné k danému lekárskému zákroku. Odtiaľ sa iniciuje proces automatickej kalibrácie a možno odtiaľ taktiež navoliť DCD parametre.