Deň pre moju dušu

 

Pokračujeme  v ceste do Vášho vnútorného sveta, ešte hlbšie ako v Salóne duše. Naučíme Vás relaxovať pomocou techník. Budeme hovoriť o našich programoch – zdedených aj získaných, o vlastných presvedčeniach, o traumách a traumatických zážitkoch. Nielen hovoriť, budeme ich spracovávať tak, aby ste dokázali spraviť zmeny v sebe a živote. Tri čarovné slovíčka: môžem, smiem, chcem.

Pre starých grékov bola kalokagatia – harmónia tela a duše – dôležitá. My ideme ešte ďalej. S Vašou osobnosťou budeme pracovať komplexne. S Vašim inteligenčným kvocientom (IQ), mentálnym kvocientom (MQ), emocionálnou inteligenciou (EQ), fyzickým potenciálom (PQ), aj s potenciálom duše (SQ). Pochopíte, že niekedy je vašim najväčším nepriateľom Váš mozog, ktorý Vás presvedčí takmer o všetkom a pritom Vám nedovolí vidieť realitu a emocionálne prežívať. Naučíme Vás prepojiť pravú a ľavú hemisféru tak, aby ste dokázali vnímať a robiť dobré a vyvážené rozhodnutia.

 

Budeme s Vami rušiť Vaše programy a nahrádzať ich inými, ktoré Vám nebudú škodiť, ale budú Vám pomáhať. Ukážeme Vám, že rituály sú skvelé a stres Vás môže posúvať vpred, ak viete, ako s ním narábať.

Cieľom celodenného stretnutia Deň pre moju dušu je vyriešenie a nahradenie Vašich programov. Už budete vedieť spraviť zmeny a Váš život sa stane jednoduchším a harmonickým.

Témy Dňa pre moju dušu

Žijem správne? O životnom štýle, zdraví a kráse – vnútornej aj vonkajšej;

Programy, ktoré ma ničia a bránia mi žiť harmonický život;

Vzťahy – partnerské, rodičovské, pracovné;

Niečo mi bráni....

Stretnutia vedie Eva Martinovičová, koučka, lektorka a terapeutka s hosťami, ktorí vám pomôžu vstúpiť do Vašej duše. Budete mať možnosť spoznať akademickú maliarku Veroniku Gabčovú Lučeničovú, tanečnú terapeutku Ninu Jasingerovú, Elenu Buzinkay, ktorá vie o fungovaní nášho tela takmer všetko.