Esencia ženskej duše

 

Pripravili sme pre Vás projekt ESENCIA ŽENSKEJ DUŠE.

Na našich stretnutiach budete mať možnosť spoznať nielen nás, ale predovšetkým iné ženy, ktoré sú rovnaké ako Vy. Žijú tak ako Vy, riešia podobné problémy, nevedia si poradiť so vzťahmi – partnerským, rodičovským, pracovným. Majú podobné programy, ktoré im zabraňujú žiť spokojný a šťastný život.

Dávame Vám možnosť stráviť s nami čas, ktorý bude pre vás nielen príjemný, ale aj užitočný. Podáme vám pomocnú ruku na Vašej ceste k samej sebe, budeme Vás sprevádzať na ceste do Vášho vnútorného sveta. Pretože riešenia toho, s čím si neviete poradiť, trápi Vás to alebo iba občas zabolí, leží tam, kam sa samé neodvážite a kde sa samé bez pomoci ani nedostanete. 

Budeme sa stretávať pravidelne. Niekedy na dve hodiny, niekedy na celý víkend. Každé naše stretnutie bude iné. Budeme hovoriť aj o témach, ktoré zatiaľ vnímame ako zakázané, ale aj o tom, čo nás trápi a teší, o žene v nás – ako ju znova objaviť a uviesť do každodenného života. Aby sme boli skutočné ženy a práve preto žili so skutočnými mužmi. Budeme riešiť aj to, ako Vaše vnútorné nastavenie ovplyvňuje Vaše okolie, vzťahy, zdravie, prácu. Ako ho môžete zmeniť a tým zmeniť všetkých a všetko okolo Vás.

Budeme pracovať v skupine, aj venovať sa každej z Vás osobitne. Zažijete skupinový koučing, terapeutické metódy na návrat k sebe a vyriešenie toho, s čím ste sa doteraz nevyrovnali. Naučíme Vás ralaxačné a meditačné techniky. Zažijete arteterapiu, budeme spolu maľovať. Budeme spolu tancovať, necháte Vaše telo hýbať sa tak, ako to cíti, vytancujete svoje žiale a bolesti, ale aj radosti a vďaka pohybu sa vcítite do živlov a precítite svoju energiu. Ponúkneme Vám zážitok – rituál tranzového tanca. Aj vďaka tomu objavíte svoju podstatu, kto ste a kým ste, kým chcete byť. Pomôžeme vám stať sa ženami, akými ste vždy chceli byť, len ste na seba akosi zabudli.

Pripravili sme pre Vás stretnutia – dvojhodinové, poldenné, celodenné aj víkendové. Každé naše stretnutie bude iné, každé má iný zámer. Od dvojhodinového až po víkendové pôjdeme s Vami hlbšie a hlbšie do vášho vnútorného sveta, do Vašej duše.